WWW/SFTP

Każdy użytkownik w swoim folderze domowym ma folder public_html, w którym może umieścić swoją stronę domową.

Zostanie ona udostępniona pod adresem http://1mi.pl/~user, gdzie user to nazwa użytkownika w systemie lub 1-sza litera imienia i nazwisko (np. apiasta).

Interpreter PHP jest dostępny. CGI udostępniane jest na życzenie. Limit pamięci na całe konto to 512 MB.

Wygodnym sposobem na wrzucanie plików na konto jest klient SFTP. Polecamy FileZillę. Dostęp przez port inny niż domyślnie: 2137.

Wróć