PREZES CLICKER Alpha v1.1

Laureaci: 0

Laureaci na sekundę: 0

Laureaci na kliknięcie: 0


Talentop: 0
Uczeń: 0
Kompilator FPC: 0
Kompilator C++: 0
SOIG: 0
SKN: 0
Warsztaty stacjonarne: 0
Dotacja z Unii: 0
Obóz naukowy: 0
TalentOS: 0
Obóz wakacyjny: 0
Programowanie mentalne: 0